Voucher – bon podarunkowy zawierający zakupioną usługę wykonania sesji fotograficznej
Nabywca – Klient zakupujący sesję w postaci vouchera podarunkowego
Obdarowany – Osoba, która otrzymuje voucher podarunkowy, jej imię zawarte jest w voucherze
Fotograf – Karolina Kiraga PHOTO

 1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w sesji fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy. Sesja ważna jest tylko z Voucherem, który Obdarowany otrzymał.
 2. Voucher opłacany jest z góry w momencie jego zakupu.
 3. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną drogą elektroniczną (Facebook, e-mail) z Fotografem, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu oraz nr Vouchera.
 4. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera. Wyjątkiem są nieprzewidziane, długotrwałe sytuacje np. pobyt w szpitalu i inne poważne sytuacje zdrowotne (w takiej sytuacji Obdarowany powinien niezwłocznie skontaktować się z Fotografem).
 5. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację sesji z jak największym wyprzedzeniem (nie później niż miesiąc przed końcem daty ważności Vouchera).
 6. Obdarowany ustala termin sesji w porozumieniu z Fotografem, wybierając termin wśród dostępnych, wolnych terminów Fotografa.
 7. Realizacja sesji fotograficznej może odbyć się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach 11:00 do 15:00. W uzasadnionych przypadkach (np. sesje plenerowe, mini-sesje), Fotograf może wyrazić zgodę na inne godziny i dni realizacji sesji fotograficznej.
 8. W wypadku upływu terminu ważności bonu podarunkowego, Nabywca i Obdarowany nie może żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Fotografowi. Istnieje możliwość przedłużenia ważności Vouchera za dopłatą (10% wartości bonu za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc od daty ważności zaproszenia).
 9. Termin sesji fotograficznej zarezerwowany jest po ustaleniu oraz potwierdzeniu terminu. W przypadku zmiany terminu, odwołania, niepojawienia się na sesji – możliwa jest zmiana terminu (pierwsza zmiana terminu za darmo, kolejna 50 zł).
 10. Voucher nie jest wymienny na gotówkę ani nie podlega zwrotowi. W przypadku zmiany usługi na sesję o niższej cenie, różnica w cenie również nie jest wypłacana.
 11. Obdarowany korzysta z otrzymanego w prezencie pakietu – mogąc dobrać dodatkowe ujęcia za dodatkową opłatą (40 zł/ujęcie).
 12. W przypadku, gdy Obdarowana osoba nie jest w stanie skorzystać z Vouchera, może przekazać go innej osobie.
 13. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.